Meteen naar de content

Juridische Kennisgeving

De website wordt gepubliceerd door Ten Digital Pte. Ltd met maatschappelijke zetel te 160 Robinson Road #14-04, 068914, Singapore.

Licentienummer: 202041354H

Telefoonnummer: +6531385410

De maker van de site is: support@crafthub.nl

Neem contact op met de publicatiemanager: support@crafthub.nl

De verantwoordelijke voor de publicatie is een rechtspersoon.


Hosting

De Site wordt gehost door Shopify :

Shopify Inc. 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada


Crafthub.nl kan dit beleid te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de site zijn gepubliceerd. 

Wij nodigen u daarom uit dit document regelmatig te raadplegen.

De toegang tot deze website en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door de toegang tot en het surfen op de website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

 

Op de website is Nederlands recht van toepassing. 

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, is, tenzij anders bepaald door de wet of regelgeving, onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam. 

Crafthub.nl stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid en actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie te waarborgen en behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. 

Crafthub.nl kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van deze informatie. Crafthub.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating, evenals voor elke schade als gevolg van de frauduleuze invoering van een derde partij die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie. lesnewsenfrance.com is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies als gevolg van de raadpleging van deze pagina's of van de raadpleging van pagina's die toegankelijk zijn via hyperlinks op de website, of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

 

Crafthub.nl wijst tevens alle verantwoordelijkheid af voor de toegang tot en de inhoud van websites van derden waarover zij geen controle hebben, ook wanneer deze websites hyperlinks naar de website bevatten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de goede werking van de website niet te verstoren door handelingen die de website, de uitgever of andere gebruikers schade kunnen berokkenen.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur en alle elementen zoals teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, geluiden, muziek, knowhow, productnamen, merknamen, logo's die op deze website online worden gezet zijn, behalve voor specifieke vermeldingen, het exclusieve eigendom van Crafthub.nl, of zijn, indien nodig, het voorwerp geweest van een licentie of een uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaar met het oog op hun weergave op deze website.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave van de website door welk middel dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar ervan, is verboden, behalve voor de exclusieve doeleinden van persoonlijk en privégebruik zoals erkend door de wet. Hetzelfde geldt voor de databases die op de website staan en door Crafthub.nl zijn geproduceerd, die beschermd worden door het Wetboek van Intellectuele

Eigendom

Het maken van hyperlinks naar de website mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Crafthub.nl, en deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

100% Tevredenheid

Duizenden tevreden klanten

Wereldwijde levering

30 dagen gratis retourneren

Veilig afrekenen

SSL Gecertificeerd

24/7 Klantenondersteuning

Professionele ondersteuning na verkoop